Jongehondendag & Veteranenshow

Zondag 26 mei 2024  de JongeHondenDag& veteranenshow

  • De JongeHondenDag voor rashonden van 3 tot 24 maanden
  • De Veteranenshow voor rashonden vanaf 8 jaar 
  • De inloopkeuring van Ras- en stamboomloze honden van alle leeftijden

De inschrijving voor rashonden en veteranen is gesloten.

Ras- en stamboomloze honden kunnen zich op de dag zelf, tussen 10.00 en 13.00 uur aanmelden bij de infostand. 

Keurmeesters 26 mei

De jonge honden  worden gekeurd door: Kevin Naeff en Hannie Warendorf 
De Veteranen worden gekeurd door Dirk Loots. Dirk is tevens speaker op de Jongehondendag en Seniorenshow.

De ras- en stamboomloze honden worden gekeurd door: Kees van Nugteren.

Belangrijk: foto’s en jouw privacy

Foto’s / video’s
Tijdens evenementen of soms ook trainingen en wedstrijden kan de fotograaf van de KCWF foto’s of video’s maken. De fotograaf maakt foto’s van met name de honden, maar ook eigenaren of mensen in het publiek kunnen zichtbaar zijn op foto’s. Deze foto’s gebruiken we in onze nieuwsvoorziening, op Facebook en soms ook voor ons clubblad en de website. Dit is in zijn algemeenheid wettelijk toegestaan, omdat de foto’s gemaakt worden voor onze nieuwsgaring en informatievoorziening. Bovendien gebeurt het vaak in de openbare ruimte of op onze eigen terreinen, die in beginsel ook vrij toegankelijk zijn voor leden en niet leden. De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde. 

Als je niet wilt dat je op een foto staat die we publiceren, kun je dat bij de fotograaf aangeven, die hier zo veel mogelijk rekening mee probeert te houden. Voorwaarde is dat je een redelijk belang hebt om de publicatie tegen te gaan.

Uiteraard kunnen ook andere aanwezigen foto’s maken en die verspreiden, bijvoorbeeld op sociale media. Daar hebben we als KCWF geen invloed op. Als lid of bezoeker van de vereniging moet je je daarom bewust zijn van de privacy van jezelf en anderen.

De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde. 

DE JONGEHONDENDAG

De JongeHondenDag is voor rashonden in de leeftijd van 3 tot 24 maanden. De honden worden ingedeeld in 4 leeftijdsklassen: 3 - 6 maanden, 6 - 9 maanden, 9 - 18 maanden en 18 - 24 maanden. 

 In verband met de belastbaarheid worden de honden in de verschillende klassen tweemaal bij verschillende keurmeesters geshowd. Zij maken zo op een rustige en positieve manier kennis met het showen. De keurmeesters beoordelen het exterieur van de honden en noteren hun bevindingen op het scoreformulier. Tijdens de eerste ronde wordt het keurverslag geschreven in de tweede ronde wordt het scoreformulier ingevuld.

Na afloop van de keuringen wordt de totaalscore uitgerekend. In iedere leeftijdsklasse is de totaalscore bepalend voor het plaatsen van de beste drie honden. De eigenaren van de geplaatste honden ontvangen, naast het keurverslag en het bijbehorende certificaat, een extra aandenken vanwege het behaalde eervolle resultaat.

De JongeHondenDag is niet alleen een competitie het is ook een uitstekend evenement om de hond te laten wennen aan de showring. Bovendien kan het een oefening zijn voor de eigenaar. De handler kan tijdens dit evenement rustig uitproberen op welke manier de hond zich van zijn beste kant laat zien.  Aanwijzingen van het geroutineerde ringpersoneel zullen zeker een steentje bijdragen aan een verbeterde presentatie in de showring.

Er kunnen maximaal 80 honden deelnemen. Meer honden kunnen de keurmeesters niet beoordelen in de beschikbare tijd tussen 10.00 en 15.00 uur. Zijn er minder dan 40 honden ingeschreven dan kan het evenement helaas niet doorgaan. We rekenen erop dat dit laatste scenario zich niet zal voordoen. Het is zeker de moeite waard om aan de Jonge Hondenshow mee te doen.

DE VETERANENSHOW

De Veteranenshow is bedoeld voor rashonden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. Deze keuring is na de lunch. Elke deelnemer ontvangt een keurverslag, een rozet en een certificaat. Uit alle aanwezige veteranen kiest de keurmeester uiteindelijk de Beste Veteraan van de dag.

Net als bij de jonge rashonden moeten de veteranen vooraf worden ingeschreven. 

INLOOPKEURING VOOR RAS- EN STAMBOOMLOZE HONDEN

De inloopkeuring van de ras- en stamboomloze honden is bedoeld voor honden van alle leeftijden. Er is vooraf geen inschrijving nodig. Er zijn twee categorieën: Rasloze honden (kruisingen) en Stamboomloze honden. De eigenaren kunnen de hond op de dag zelf tussen 10.00 en 13.00 uur aanmelden bij de informatiestand. Tegen betaling van € 5.00 wordt de hond gekeurd. Na de keuring  ontvang je een verslag van de bevindingen van de keurmeester en een rozet.

 

De organisatie van dit evenement valt onder de Algemene Voorwaarden van de KCWF. De voorwaarden kun je hier lezen.

De  inschrijving via Tixxy  is gesloten.
De catalogus voor deze dag kun je hier downloaden.

  Catalogus 2024 Jongehondendag & veteranenshow