Drie evenementen op één dag

Jongehondendag

Zondag 25 juni 2023 organiseert de vereniging de JongeHondenDag& Seniorenshow

  • De JongeHondenDag voor rashonden van 3 tot 24 maanden
  • De Veteranenshow voor rashonden vanaf 8 jaar 
  • De inloopkeuring van Ras- en stamboomloze honden van alle leeftijden

De inschrijving voor rashonden en veteranen is nog niet geopend. 
Ras- en stamboomloze honden kunnen zich op de dag zelf, tussen 10.00 en 13.00 uur aanmelden bij de infostand. 

Belangrijk: foto’s en jouw privacy

Foto’s / video’s
Tijdens evenementen of soms ook trainingen en wedstrijden kan de fotograaf van de KCWF foto’s of video’s maken. De fotograaf maakt foto’s van met name de honden, maar ook eigenaren of mensen in het publiek kunnen zichtbaar zijn op foto’s. Deze foto’s gebruiken we in onze nieuwsvoorziening, op Facebook en soms ook voor ons clubblad en de website. Dit is in zijn algemeenheid wettelijk toegestaan, omdat de foto’s gemaakt worden voor onze nieuwsgaring en informatievoorziening. Bovendien gebeurt het vaak in de openbare ruimte of op onze eigen terreinen, die in beginsel ook vrij toegankelijk zijn voor leden en niet leden. De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde. 

Als je niet wilt dat je op een foto staat die we publiceren, kun je dat bij de fotograaf aangeven, die hier zo veel mogelijk rekening mee probeert te houden. Voorwaarde is dat je een redelijk belang hebt om de publicatie tegen te gaan.

Uiteraard kunnen ook andere aanwezigen foto’s maken en die verspreiden, bijvoorbeeld op sociale media. Daar hebben we als KCWF geen invloed op. Als lid of bezoeker van de vereniging moet je je daarom bewust zijn van de privacy van jezelf en anderen.

De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde. 

DE JONGEHONDENDAG

De JongeHondenDag is voor rashonden in de leeftijd van 3 tot 24 maanden. De honden worden ingedeeld in 4 leeftijdsklassen: 3 - 6 maanden, 6 - 9 maanden, 9 - 18 maanden en 18 - 24 maanden. 

 In verband met de belastbaarheid worden de honden in de klassen van 3-6 en 6-9 maanden tweemaal bij verschillende keurmeesters geshowd. Zij maken zo op een rustige en positieve manier kennis met het showen. De honden van 9-24 maanden komen viermaal in de ring, elke keer bij een andere keurmeester. De keurmeesters beoordelen het exterieur van de honden en noteren hun bevindingen op het scoreformulier. Tijdens de eerste ronde vullen ze niet alleen het scoreformulier in, ze schrijven ook een keurverslag.

Na afloop van de vier keuringen wordt de totaalscore uitgerekend. In iedere leeftijdsklasse is de totaalscore bepalend voor het plaatsen van de beste drie honden. De eigenaren van de geplaatste honden ontvangen, naast het keurverslag en het bijbehorende certificaat, een extra aandenken vanwege het behaalde eervolle resultaat.

De JongeHondenDag is niet alleen een competitie het is ook een uitstekend evenement om de hond te laten wennen aan de showring. Bovendien kan het een oefening zijn voor de eigenaar. De handler kan tijdens dit evenement rustig uitproberen op welke manier de hond zich van zijn beste kant laat zien.  Aanwijzingen van het geroutineerde ringpersoneel zullen zeker een steentje bijdragen aan een verbeterde presentatie in de showring.

Er kunnen maximaal 80 honden deelnemen. Meer honden kunnen de keurmeesters niet beoordelen in de beschikbare tijd tussen 10.00 en 15.00 uur. Zijn er minder dan 40 honden ingeschreven dan kan het evenement helaas niet doorgaan. We rekenen erop dat dit laatste scenario zich niet zal voordoen. Het is zeker de moeite waard om aan de Jonge Hondenshow mee te doen.

DE VETERANENSHOW

De Veteranenshow is bedoeld voor rashonden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. Deze keuring is na de lunch. Elke deelnemer ontvangt een keurverslag, een rozet en een certificaat. Uit alle aanwezige veteranen kiest de keurmeester uiteindelijk de Beste Veteraan van de dag.

Net als bij de jonge rashonden moeten de veteranen vooraf worden ingeschreven. 

INLOOPKEURING VOOR RAS- EN STAMBOOMLOZE HONDEN

De inloopkeuring van de ras- en stamboomloze honden is bedoeld voor honden van alle leeftijden. Er is vooraf geen inschrijving nodig. Er zijn twee categorieën: Rasloze honden (kruisingen) en Stamboomloze honden. De eigenaren kunnen de hond op de dag zelf tussen 10.00 en 13.00 uur aanmelden bij de informatiestand. Tegen betaling van € 5.00 wordt de hond gekeurd. Iedere hond krijgt een keurverslag en dingt mee naar de titel Beste Rasloze hond of Beste Stamboomloze hond

In de tijd tussen het eind van de keuring van de rashonden en het bekend maken van de uitslag, zal de keurmeester de beste drie rasloze honden en de beste drie stamboomloze honden kiezen uit de honden die in de loop van de dag zijn geselecteerd. Het is zeker de moeite waard om eens een geschreven keurverslag van je hond te ontvangen. Die mogelijkheid krijg je niet vaak, want de meeste hondenshows zijn bedoeld voor honden met een stamboom.

 

Wil je het formulier downloaden? Dat kan hier zodra de inschrijving geopend is.