Wedstrijden

De KCWF organiseert en faciliteert wedstrijden. Voor 2019 staan de volgende wedstrijden gepland:

  • Nederlands Kampioenschap Obedience 10 juni 2019. 
  • Agility Promotiewedstrijd weekend 13 en 14 juli 2019

Nederlands Kampioenschap FCI-obedience 2019

Op maandag 10 juni,  2e Pinksterdag, is Heerhugowaard in de ban van Obedience. Deze sport is ontstaan uit het vroegere Gedrag en Gehoorzaamheid. Ben je geïnteresseerd in vaardige gehoorzame honden dan is dit een unieke kans. Je ziet wedstrijdlopers op hoog niveau in actie. Uit het hele land zijn deelnemers, na kwalificatie, uitgenodigd om deel te nemen.

Voor deze kwalificatie hebben de wedstrijdlopers aan minimaal 6 FCI-obedience selectiewedstrijden deelgenomen. Aan het eind van het wedstrijdseizoen worden de 6 beste wedstrijden bekeken. Behoort je tot de beste 18 in de OB1, de beste 12 in de OB2 of de beste 10 in de OB3, dan ontvang je als deelnemer bericht om in te schrijven voor het Nederlands Kampioenschap.

Het Nederlands Kampioenschap bestaat net als voorgaande jaren uit twee volledige programma’s in verschillende klassen: OB 1, OB2 en OB3. Het eerste programma wordt ’s morgens gelopen, het tweede programma ’s middags. Klein verschil met  voorgaande jaren: het ochtendprogramma is verplicht voor iedereen. De deelnemers mogen zelf beslissen of  zij ook het middagprogramma willen lopen. De hoogste score van de dag telt voor de einduitslag.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken. Dit is dé gelegenheid om te zien wat je door training met je hond kunt bereiken.

 

LANDELIJKE AGILITY PROMOTIEWEDSTRIJD

Op zaterdag 13 juli  en zondag 14 juli organiseert de KCWF een landelijke Agility Promotiewedstrijd. Deze wedstrijd vindt plaats  in Heerhugowaard, de Vork 4, 1704 BX Heerhugowaard. De aanvang is op beide dagen 9.00 uur ( vanaf 8.00 is het terrein geopend).

Bij agility (behendigheid) gaat het erom dat de hond een parcours van ongeveer 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De handler mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. De handler mag de hond of de hindernissen niet aanraken. Bij agility worden een groot aantal verschillende hindernissen gebruikt, die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond. De toestellen zijn te verdelen in (hoogte)sprongen, tunnels, paaltjes en raakvlaktoestellen. Bij wedstrijden worden al deze toestellen in wisselende samenstelling gebruikt. De honden zijn vaak snel en atletisch. Voor toeschouwers is het een aantrekkelijke sport. Durf, snelheid, behendigheid en veel enthousiasme zorgen voor een mooi spektakel. Nieuwsgierig en zin om te komen kijken? Iedereen is van harte welkom bij de KCWF in Heerhugowaard.  Meedoen? Vanaf 19 mei kun je je inschrijven:

ZATERDAG 13 juli , aanvang 09.00 uur
Klassen:       1,2,3, D
Groepen:     1e graad: D/S/M/I/L       2e graad: D/S/M/I/L    3e graad: D/S/M/I/L
Inschrijfgeld € 16,50
Overmaken naar NL41RABO 0127168257 t.n.v. KC West-Friesland
o.v.v. Licentie-naam hond-naam handler

DEBUTANTEN: Kosten 12,50. Het nieuwste voorschrift debutanten is van kracht. Dat betekent dat je een (gratis) debutantenstartlicentie nodig hebt en een logboek (hieraan zijn kosten verbonden). De debutantenlicentie en het logboek kun je aanvragen bij de Raad van Beheer.

ZONDAG 14 juli, aanvang 09.00 uur
Klassen:          1,2,3,D
Groepen:        1e graad: D/S/M/I/L    2e graad: S/M/I/L        3e graad: S/M/I/L
Inschrijven t/m o.v.v. Licentie-naam hond-naam handler

Inschrijfgeld € 16,51
Overmaken naar NL41RABO 0127168257 t.n.v. KC West-Friesland
o.v.v. Licentie-naam hond-naam handler

DEBUTANTEN: Kosten 12,51. Het nieuwste voorschrift debutanten is van kracht. Dat betekent dat je een (gratis) debutantenstartlicentie nodig hebt en een logboek (hieraan zijn kosten verbonden). De debutantenlicentie en het logboek kun je aanvragen bij de Raad van Beheer.

OVERNACHTEN: is toegestaan op de parkeerplaats, kosten €5,-- i.v.m. de vergunning graag een mail sturen naar de contactpersoon: w.langereis@kcwf.nl.

KORTING: als een combinatie voor beide dagen inschrijft ontvang je €5,- korting, deze korting mag bij het overmaken meteen verrekend worden.

CONTACTPERSOON: w.langereis@kcwf.nl