10-4-2022

ALV 2022

Op woensdag 20 april houdt de KCWF haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Dog Out in Heerhugowaard. Het bestuur nodigt haar leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is 20.15 uur. 

De notulen, jaarverslagen, begroting en de toelichtingen bij de diverse agendapunten worden vanaf 10  april 2022 onder Organisatie/Algemene Leden Vergadering/gepubliceerd. Leden die de stukken per post willen ontvangen, kunnen vanaf 4 april contact opnemen met het secretariaat.

Archief