11-10-2022

De cursus Voortgezette Kynologie (VKK) start 26 oktober

De cursus Voortgezette Kynologische Kennis van de Raad van Beheer is het vervolg op de Basiscursus Fokken en Houden van honden.Tijdens de cursus wordt er dan ook vanuit gegaan dat je bekend bent met de onderwerpen uit module 1 t/m 6 (de modules uit de BFH cursus). Voor deelname aan de cursus is het echter niet verplicht om de BFH cursus te hebben gevolgd of een BFH diploma te bezitten. Iedereen met voldoende basiskennis kan zich dus inschrijven.

DE CURSUS BESTAAT UIT DE VOLGENDE MODULES:

  7. Anatomie en Basis Bewegingsleer
  8. Fysiologie
  9. Rassenherkenning en Terminologie
10.Kennis van Showreglementen
11. Embryologie en Histologie
12. Erfelijkheidsleer (gevorderd)

Wil je jezelf aanmelden stuur dan een mail met jouw gegevens naar : kynologie@kcwf.nl

Archief