19-4-2023

Algemene Leden Vergadering 2023

Op woensdag 19 april houdt de KCWF haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Dog Out in Heerhugowaard. Het bestuur nodigt haar leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is 20.15 uur. 

De notulen, jaarverslagen, begroting en de toelichtingen bij de diverse agendapunten worden vanaf zijn onder:  Organisatie/ algemene leden vergadering gepubliceerd. Leden die de stukken per post willen ontvangen, kunnen tm 15 april contact opnemen met het secretariaat.

Archief