15-6-2023

EXTRA INGELASTE ALV

Beste leden,

In de Algemene LedenVergadering (ALV) van 19 april is de statutenwijziging ter sprake gekomen. Voor goedkeuring hiervan was niet het benodigde aantal leden (de helft plus een) aanwezig. Het bestuur heeft dezelfde avond een 2 ALV uitgeschreven waarin de gewijzigde statuten door de leden zijn goedgekeurd.

De notaris die de statuten moet goedkeuren, wees het bestuur op het feit dat de wet is veranderd: er mag niet op dezelfde avond twee keer over de goedkeuring van de statuten vergaderd worden. 

Het bestuur schrijft nu een extra ALV uit op:

  • Vrijdag 7 juli 2023,  locatie Dog Out Heerhugowaard, De Vork 4.
  • Aanvang: 17:00 
  • Agendapunt: goedkeuring Statuten KCWF

Graag nodigt het bestuur je uit om deze extra ALV bij te wonen.

Graag tot 7 juli  met een vriendelijke groet,

Jan Oudejans, voorzitter KCWF

NB: de aangepaste concept statuten vind je via deze link

Archief