23-10-2018

Cursussen KK1 en KK2 veranderen

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 die via de Raad van Beheer behaald kunnen worden, zijn recent vernieuwd en heten voortaan Basiscursus Fokken en Houden van honden en Voortgezette Kynologische Kennis.

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 (KK1 en KK2) van de Raad van Beheer zijn vernieuwd. De opleidingen hebben deels een nieuwe inhoud gekregen, volledig in lijn met de recentste inzichten en (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen dit werkgebied. Voorheen behandelden de opleidingen KK1 en KK2 veel verschillende onderwerpen en werd alle leerstof bevraagd tijdens twee examens; één examen per opleiding. Aangezien een groot deel van de mensen deze opleidingen volgt naast hun werk, bleek het erg veel om dit te combineren. Om die reden zijn de opleidingen vernieuwd en modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat de opleidingen zijn opgedeeld in verschillende modules. De cursisten kunnen nu per module examen doen en op die manier de certificaten bij elkaar sparen totdat ze een opleiding compleet hebben. Zo maken we de opleidingen toegankelijker en beter te overzien, ook voor de mensen met overvolle agenda’s.

Wil je meer lezen over deze vernieuwde opzet van de cursussen volg dan deze link: Raadar Nieuwsbrief

De KCWF zal de vernieuwde cursussen met ingang van 2019 modulair aanbieden. Cursusdata en cursusinhoud worden via de website bekend gemaakt.

Archief