JongeHondenDag en Veteranenshow

 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE JONGE HONDEN DAG EN VETERANENSHOW
Datum: 30 juni 2019
Locatie: Sportpark 'De Vork', Dog Out, De Vork 4, 1704 BX Heerhugowaard

De inschrijving sluit op 11 juni 2019 of zoveel eerder als voor de Jonge Honden Dag het maximum van 80 inschrijvingen is bereikt. 

Na een digitale inschrijving ontvang je per mail een bevestiging. Deze bevestiging kun je bewaren als bewijs van inschrijving. Ontvang je géén bevestiging per mail (controleer ook je spambox) vraag dan na bij de evenementencommissie of je inschrijving is binnengekomen. 

Voorwaarden Jongehondendag / Veteranenshow

Door het verzenden van het digitale inschrijfformulier KCWF JongeHondenDag / Veteranenshow verklaart u dat:

  • u zich onderwerpt aan de bepalingen van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.
  • voor zover u bekend is, de door u ingeschreven hond(en) gedurende de laatste 12 weken niet heeft/hebben  verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting, hondenziekte of andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt;
  • u de hond niet zult uitbrengen, indien de hierboven aangegeven omstandigheden zich voor de Jonge Honden Dag / Veteranenshow zullen voordoen;
  • de hond/de honden voldoende gevaccineerd is/zijn tegen hondenziekte, parvovirus, ziekte van Weil en besmettelijke leverziekte. Buitenlandse honden moeten tevens een bewijs van enting tegen rabiës hebben;
  • u het dierenpaspoort bij u hebt op de dag zelf. Als u niet kunt voldoen aan het verzoek dit document te tonen, wordt u van deelname uitgesloten.

VERGEET HET DIERENPASPOORT NIET

Medische verklaring:
Vanwege een medische noodzaak aan de staart gecoupeerde honden mogen deelnemen aan dit evenement. De eigenaar dient in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts waaruit de reden van de medische noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees Dierenpaspoort en voorzien van een datum, stempel, alsmede naam, adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts.
Het dierenpaspoort dient op verzoek aan het ringpersoneel c.q. de keurmeester getoond te worden. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

Belangrijk: foto’s en jouw privacy

Tijdens evenementen of soms ook trainingen en wedstrijden kan de fotograaf van de KCWF foto’s maken. De fotograaf maakt foto’s van met name de honden, maar ook eigenaren of mensen in het publiek kunnen zichtbaar zijn op foto’s. Deze foto’s gebruiken we in onze nieuwsvoorziening, op Facebook en soms ook voor ons clubblad en de website. Dit is in zijn algemeenheid wettelijk toegestaan, omdat de foto’s gemaakt worden in de openbare ruimte. Als je niet wilt dat je op een foto staat die we publiceren, kun je dat bij de fotograaf aangeven, die hier zo veel mogelijk rekening mee probeert te houden. Voorwaarde is dat je een redelijk belang hebt om de publicatie tegen te gaan.

Uiteraard kunnen ook andere aanwezigen foto’s maken en die verspreiden, bijvoorbeeld op sociale media. Daar hebben we als KCWF geen invloed op.

De foto’s die we gebruiken voor ons promotiemateriaal zijn altijd gemaakt met toestemming van de geportretteerde.

Afgelasting: 

Wanneer door onvoorziene omstandigheden de Jonge Honden Dag / Veteranenshow geen doorgang kan vinden, (als bijvoorbeeld het minimum van 40 inschrijvingen van de Jonge-hondenshow niet is gehaald), zijn wij niet gehouden aan terugbetaling van het gehele inschrijfgeld. Door het insturen van het formulier verplicht u zich het inschrijfgeld te voldoen, ook als u onverhoopt verhinderd bent te komen.

Attentie:
Het totaal verschuldigde inschrijfgeld voor de clubmatch dient met vermelding van de Stamboomnaam, en NHSB nummeren en het Ras van de hond te worden overgemaakt op de volgende bankrekening: 
NL41 RABO 01271.68.257  t.n.v. Kynologen Club West-Friesland te Alkmaar o.v.v. JHD/VET + de naam, het ras en het NHSB nr. van de hond.

Pas na het ontvangen van het inschrijfgeld is de inschrijving geldig, dus zorg dat het inschrijfgeld voor de sluitingsdatum ( 11 juni 2019) op de rekening van de Kynologenclub West Friesland staat.

LET OP:
Een kopie van de stamboom dient z.s.m. na verzending van dit formulier te worden gezonden, mag ook digitaal,  naar het  secretariaat van de evenementencommissie: 


 E evenementen@kcwf.nl

liever downloaden?

  Jongehondendag 2019