Basis (Puppy) Cursus 1, 2 en 3

Wat houden de BasisCursussen 1,2 en 3 in?

 

De Basiscursus 1

De basiscursus 1 ( de puppycursus) is  voor iedere jonge hond vanaf 8 weken tot maximaal 6 maanden oud. In deze cursus  leren jij en je hond met elkaar omgaan en vertrouwen in elkaar te krijgen. Je ontwikkelt door de cursus een goede band met je hond. Je leert hoe je met je hond moet omgaan en opvoeden door een combinatie van theorie en praktijk. Je hond leert op zijn beurt hoe hij zich moet gedragen. De lessen bestaan uit het aanleren van basisoefeningen. De lessen bevatten veel speelmomenten. Zelfbeheersing van de hond  en  pretparcoursen, waarbij de hond zijn lichamelijke mogelijkheden leert ontdekken, komen aan bod tijdens de lessen. Tijdens de lessen is er altijd ruimte om vragen te stellen over de opvoeding, socialiseren en het gedrag van je hond.

VACCINATIES
Tijdens de eerste weken van de pup krijgt de pup antistoffen via de moedermelk. De weerstand verdwijnt tussen de 9 en 15 weken. De meeste pups krijgen hun eerste vaccinatie wanneer ze 6 weken oud zijn. Deze vaccinatie beschermt tegen ziektes die door het Parvo- en Hondenziektevirus worden veroorzaakt. Na de eerste vaccinatie worden pups nog tweemaal gevaccineerd: op de leeftijd van 9 weken en van 12 weken. Na de laatste vaccinatie is de pup volledig en langdurig tegen deze virale ziektes beschermd.

VOORZICHTIG
Het is belangrijk om met een jonge pup drukke uitlaatplaatsen en zieke dieren te mijden. Als de pup nog niet volledig is gevaccineerd is het mogelijk een virale ziekte op te lopen. Dit kan komen door contact met honden die een Parvo- en /of Hondenziektevirus hebben omdat zij niet zijn gevaccineerd. De virussen kunnen zich ook verspreiden via uitwerpselen van ( zieke) honden die niet zijn gevaccineerd.

PUPPEN OP LES
Bij de KCWF worden alleen honden toegelaten die gevaccineerd zijn. Pups kunnen het beste beginnen met de puppycursus als ze 8 tot en met 12 weken oud zijn. Als de pup de eerste enting gehad heeft, kun je met de puppycursus (Basis 1) beginnen. Natuurlijk moet er wel daarna op 9 en 12 weken gevaccineerd worden. Is je hond 8 weken oud en heeft hij/zij de eerste vaccinatie gehad dan kan de pup aan de training deelnemen. 

Bij de start van elke cursus controleert de instructeur of de hond gevaccineerd  is; een titerverklaring van de dierenarts voldoet ook.

Ouder dan zes maanden 

Is je hond ouder dan zes maanden en heeft hij  nog geen cursus gevolgd en geen goede basisopvoeding gehad? Ook dan kun je bij de KCWF terecht voor de basiscursussen. De honden ouder dan zes maanden trainen in een eigen groep (de zogenaamde 'groene hondengroep'). De basisoefeningen worden aangepast aan dat wat de hond kan. Ook in deze cursus wordt theorie gegeven en is er een pretparcours. Het samenspelen is een belangrijk onderdeel van de cursus.
Na afloop van de  cursus kan je hond een aantal basiscommando’s uitvoeren, zoals zitten, komen,  naast je lopen aan de riem. Daarnaast leer je ook oefeningen voor de (zelf)beheersing, lichamelijke balans en coördinatie van je hond. Je krijgt meer inzicht in het gedrag  van je hond waardoor je omgang en je relatie met je hond verbeterd. 
 

Basiscursus 2

Basiscursus 2 is een uitbreiding op datgene wat in de Basiscursus 1 is geleerd. De oefeningen worden wat moeilijker, maar zijn altijd aangepast aan de leeftijd van de hond. Ook in deze cursus aandacht voor theorie o.a. de hondenetiquette. Er zijn ook weer parcoursen voor een betere balans en coördinatie van de hond. In deze cursus leer je op een positieve manier omgaan met het (puber)gedrag van je hond. Tijdens de les worden de oefeningen afgewisseld met korte speelmomenten. Natuurlijk blijft er ruimte tijdens de lessen om vragen te stellen over gedrag en opvoeding .
 

Basiscursus 3

De Basiscursus 3 is een logisch vervolg op de Basiscursus 2. Behalve verder uitbouw van de al aangeleerde oefeningen, doe je ook oefeningen die toe te passen zijn als je samen met je hond verder wil gaan met een sport.  Ook nu krijg je weer een theorieles. Het leergedrag van honden en ook hondenetiquette komen aan bod. In deze cursus twee parcoursen die je samen met je hond gaat  doen: een balans- en een hoogteparcours. Spelmomenten zijn er tijdens iedere les en altijd bestaat  de mogelijkheid tot vragen stellen  aan je instructeur.

De Basiscursus 1, 2 en 3 worden afgesloten met een klein examen. Je ontvangt het Basiscertificaat ( 1, 2  of 3) samen met een scorelijst. Deze 3 cursussen vormen samen een goed fundament voor de rest van zijn/haar hondenleven. 
Wil je gaan sporten met je hond? Dan geeft het Basis 3 certificaat  jou en je hond toegang tot een sportcursus bij onze vereniging. 

Wat is het doel?

Het doel van de cursus is dat je hond:

 • en jij een goede relatie opbouwen en versterken
 • goed socialiseert
 • leert te luisteren
 • leert zich te beheersen
 • leert omgaan met verschillende situaties en voorwerpen
 • zich lichamelijk en geestelijk goed ontwikkelt
Maar ook dat jij veel leert over:
 • opvoeding
 • gedrag
 • hoe honden leren
 • hoe je overbelasting of blessures bij je hond kunt voorkomen
 • welke kwaliteiten nodig zijn om een goede begeleider te zijn
 • hoe je zorgt voor een goede relatie met je hond

 

Zijn jij en je hond geschikt?

De basiscursussen zijn voor:

 • puppy's vanaf 8 weken (tot maximaal zes maanden oud)
 • iedere hond vanaf 6 maanden oud die nog niet eerder een cursus deed
 • iedereen, mits je bereid bent dagelijks met je hond te oefenen
 • Tijdens de training draagt de hond een vaste halsband (evt. een tuigje). De riem is vast en kort max. 1,5 meter.

 

Aantal lessen: 12

Kosten: € 90,-

(excl. lidmaatschap)

De cursus wordt gegeven in: