Aanmeldingsformulieren voor schagen

 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van het lidmaatschap en de cursussen laag houden.

Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training.

Je wordt  bij het inschrijven voor een cursus lid van de KCWF. Je betaalt dan het  cursusgeld en het lidmaatschap voor één jaar. Op het inschrijvingsformulier teken je ook voor de machtiging voor de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren. 

Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.

Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen, loopt het lidmaatschap door. Wil je ook het lidmaatschap van de KCWF stopzetten, dan vragen we je dit tijdig en schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Met onderstaande digitale formulieren meld je je aan voor de cursus. Op de eerste cursusdag onderteken je het orginele inschrijvingsformulier.