KCWF Den Helder Cursusrooster

Let op met ingang van 1 september vinden de lessen plaats op maandag- en woensdagavond.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
Maandagavond   Activiteit 18.30   19.30   20.30
    Basis 1     Nina, Rianne, Anita    
    Basis 2 Helga, Anita   Rianne   Helga, Nina
    GG A  Rianne               
    GG B          
               
               
               
               
Donderdagavond        Activiteit 18.30   19.30   20.30
    Basis 1 Rianne        
    Basis 2 Helga   Helga   Helga
    GG A          

 

 

 

Behendigheid

 

Nina         


De cursussen worden tot 1 september op  maandag- en donderdagavond gegeven en vinden plaats tussen 18:30 en 21:30.  Op je  aanmelding kun je een voorkeur aangeven voor één van deze dagen, bij voldoende aanmeldingen en het van start gaan van een nieuwe cursus wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Na 1 september vervalt de donderdagavond en wordt er op woensdagavond les gegeven. Houd hier rekening mee.