KCWF Den Helder Cursusrooster

Foto's door Pedro V/D Herik ©

De cursussen worden in Den Helder op de maandag- en donderdagavond gegeven en vinden plaats tussen 18:30 en 21:30.  Op je  aanmelding kun je een voorkeur aangeven voor één van deze dagen, bij voldoende aanmeldingen en het van start gaan van een nieuwe cursus wordt hier zoveel mogelijk rekening meegehouden.