Aanmeldingsformulieren Heerhugowaard

Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van het lidmaatschap en de cursussen laag houden. Je wordt  bij het inschrijven voor een cursus lid van de KCWF. Je betaalt dan het  cursusgeld en het lidmaatschap voor één jaar. Op het inschrijvingsformulier teken je ook voor de machtiging voor de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren. 

Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.

Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen, loopt het lidmaatschap door. Wil je ook het lidmaatschap van de KCWF stopzetten, dan vragen we je dit tijdig en schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Wij geven op maandagavond, dinsdagavond en zaterdagochtend puppycursussen (Basis 1 en verder).
Startdatums van de puppycursus: zie cursussen.


Met onderstaande digitale formulieren meld je je aan voor de cursus. Op de eerste cursusdag onderteken je het orginele inschrijvingsformulier. Door de lange wachtlijst kan het zijn dat je misschien wel 8 weken moet wachten voor je aan de beurt bent