formulieren voor cursussen in HeiloO

Met onderstaande digitale formulieren kun je je niet alleen aanmelden voor een cursus, maar kun je ook om informatie vragen.

Het officiele inschrijvingsformulier onderteken je pas tijdens de 1e les.
Je betaalt die dag via het pinapparaat het cursusgeld en het lidmaatschap van de KCWF.
Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van de cursussen en het lidmaatschap laag houden .
Voor 2019 zijn de kosten van het KCWF lidmaatschap €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.
Bij het ondertekenen van het papieren inschrijvingsformulier machtig je ook de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren.
LET OP:
Het lidmaatschap loopt automatisch door. Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen en je het lidmaatschap van de KCWF wilt stopzetten, dan vragen we je dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Basis 1 (puppycursus) wordt gegeven op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Vrijdagochtend 30 augustus start om 9.00 uur een nieuwe cursus
Dinsdagavond start eind oktober een nieuwe cursus

Rally-O wordt gegeven op woensdagavond.
Begin september start om 20.15 uur een nieuwe cursus voor 'Beginners'

De Funcursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur:
Eind september staat een nieuwe curus gepland. Er is maar plek voor 6 cursisten, wacht dus niet te lang met opgeven.  

Hoopers wordt gegeven op vrijdagochtend. 
De cursus die in september begint is al volgeboekt. 

Hieronder staan de aanmeldingsformulieren.