formulieren voor cursussen in HeiloO

Met onderstaande digitale formulieren kun je je niet alleen aanmelden voor een cursus, maar kun je ook om informatie vragen.

Het officiele inschrijvingsformulier onderteken je pas tijdens de 1e les.
Je betaalt die dag via het pinapparaat het cursusgeld en het lidmaatschap van de KCWF.
Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van de cursussen en het lidmaatschap laag houden .
Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.
Bij het ondertekenen van het papieren inschrijvingsformulier machtig je ook de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren.
LET OP:
Het lidmaatschap loopt automatisch door. Als je geen nieuwe cursus meer wilt volgen en je het lidmaatschap van de KCWF wilt stopzetten, dan is het noodzakelijk dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Basis 1 en 2 (puppycursussen ) worden gegeven op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Gedrag en Gehoorzaamheid A ( G&G A) op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Rally-O op woensdagavond
Hoopers op vrijdagochtend. 
Funcursus  op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.

Hieronder staan de links naar de aanmeldingsformulieren.