formulieren voor cursussen in HeiloO

Met onderstaande digitale formulieren kun je je niet alleen aanmelden voor een cursus, maar kun je ook om informatie vragen.

Het officiele inschrijvingsformulier onderteken je pas tijdens de 1e les.
Je betaalt die dag via het pinapparaat het cursusgeld en het lidmaatschap van de KCWF.
Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van de cursussen en het lidmaatschap laag houden .
Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.
Bij het ondertekenen van het papieren inschrijvingsformulier machtig je ook de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren.
LET OP:
Het lidmaatschap loopt automatisch door. Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen en je het lidmaatschap van de KCWF wilt stopzetten, dan vragen we je dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Doordat wij 11 weken achterlopen op de lessen en de cursusen bovendien anders moeten worden ingedeeld,  hebben wij op dit moment helaas geen instructeurs om een nieuwe Basis 1 cursus te starten. 

Basis 1 (puppycursus) wordt gegeven op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Eind juni start op dinsdagavond een Basis 1 cursus. Deze is reeds VOL
Op vrijdagochtend start pas weer een cursus in de tweede helft van 2020

Basiscursus 2  (puppycursus vervolg) 
Op dinsdagavond start begin juli een nieuwe cursus. VOL
Op vrijdagochtend start in de tweede helft van 2020  een nieuwe cursus.

Vervolgcursus G&G A
Op vrijdagochtend start in de tweede helft van 2020 een nieuwe cursus.

Rally-O wordt gegeven op woensdagavond 8 juli beginnen de lessen weer. Voor de nieuwe cursus zijn nog slecht 2 plaatsen vrij.
Voor mensen die willen starten met Rally-O en voor mensen die wat meer over Rally-O te weten willen komen, wordt een informatiebijeenkomst gehouden op 1 juli.
Deze avond is uiteraard gratis en iedereen met en zonder hond is welkom. De lokatie van ons terrein vind je onderaan op de bladzijde Contact . 

De Funcursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur:
Helaas is het vanwege het protocol waar wij ons aan moeten houden voorlopig niet mogelijk om met deze cursus te beginnen.

Hoopers wordt gegeven op vrijdagochtend. 
Helaas is het vanwege het protocol waar wij ons aan moeten houden voorlopig niet mogelijk om met deze cursus te beginnen.
De eerstvolgende cursus zit al vol

Hieronder staan de aanmeldingsformulieren.