formulieren voor cursussen in HeiloO

Met onderstaande digitale formulieren kun je je niet alleen aanmelden voor een cursus, maar kun je ook om informatie vragen.

Het officiele inschrijvingsformulier onderteken je pas tijdens de 1e les.
Je betaalt die dag via het pinapparaat het cursusgeld en het lidmaatschap van de KCWF.
Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van de cursussen en het lidmaatschap laag houden .
Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.
Bij het ondertekenen van het papieren inschrijvingsformulier machtig je ook de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren.
LET OP:
Het lidmaatschap loopt automatisch door. Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen en je het lidmaatschap van de KCWF wilt stopzetten, dan vragen we je dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Basis 1 (puppycursus) wordt gegeven op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Op dinsdagavond start 25 februari 2020 een nieuwe cursus.
Op vrijdagochtend start 28 februari 2020 een nieuwe cursus

Basiscursus 2  (puppycursus vervolg) 
Op dinsdagavond start 31 maart 2020 een nieuwe cursus.
Op vrijdagochtend start in de tweede helft van 2020  een nieuwe cursus.

Vervolgcursus G&G A
Op vrijdagochtend start eind 28 februari 2020 een nieuwe cursus.
 
Rally-O wordt gegeven op woensdagavond.
In het voorjaar van 2020 start weer een cursus voor beginners

De Funcursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur:
De volgende cursus start in het voorjaar van 2020. Nog slechts 3 plaatsen vrij.

Hoopers wordt gegeven op vrijdagochtend. 
De eerstvolgende cursus zit al vol

Hieronder staan de aanmeldingsformulieren.