formulieren voor cursussen in HeiloO

Met onderstaande digitale formulieren kun je je niet alleen aanmelden voor een cursus, maar kun je ook om informatie vragen.

Het officiele inschrijvingsformulier onderteken je pas tijdens de 1e les.
Je betaalt die dag via het pinapparaat het cursusgeld en het lidmaatschap van de KCWF.
Het lidmaatschap van de KCWF is een vereiste voor deelname aan een cursus of een training. 

Omdat de KCWF uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen we de prijs van de cursussen en het lidmaatschap laag houden .
Het lidmaatschap van de KCWF kost €25,00 per jaar. Gezinsleden kunnen ook lid worden en betalen slechts €5,00.
Bij het ondertekenen van het papieren inschrijvingsformulier machtig je ook de ledenadministratie om na één jaar de contributie voor het volgende jaar te incasseren.
LET OP:
Het lidmaatschap loopt automatisch door. Als je tussentijds stopt met een cursus of geen nieuwe cursus meer wilt volgen en je het lidmaatschap van de KCWF wilt stopzetten, dan vragen we je dit tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

Door de restricties rondom Covid-19 moeten de lessen anders moeten worden ingedeeld, hierdoor hebben wij op  dit moment minder mogelijkheden om nieuwe cursussen te starten. 

Basis 1 (puppycursus) wordt gegeven op dinsdagavond en vrijdagochtend.
Op dinsdagavond staat rond half november een nieuwe cursus gepland.
Op vrijdagochtend staat op 23 oktober het begin van een nieuwe cursus gepland.

Basiscursus 2  (puppycursus vervolg) 
Op vrijdagochtend begin oktober een cursus. (Vol)
Op dinsdagavond staat een nieuwe cursus gepland in de tweede helft van november.

Vervolgcursus G&G A
Voor dinsdagavond is geen datum bekend
Op vrijdagochtend start eind oktober een nieuwe cursus. (Vol)

Rally-O wordt gegeven op woensdagavond.
In november start  een nieuwe cursus voor Beginners 

De Funcursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur:
Helaas is het vanwege het protocol waar wij ons aan moeten houden voorlopig niet mogelijk om met deze cursus te beginnen.

Hoopers wordt gegeven op vrijdagochtend. 
De eerstvolgende cursus zit al vol

Hieronder staan de aanmeldingsformulieren.