23-5-2020

KCWF hervat de lessen

Wat missen wij jullie, de honden, de actie, de lessen, de sportiviteit en de gezelligheid. Het lijkt erop dat aan het lange wachten een einde komt. Dinsdag  19 mei jl. zijn door de regering de tot nu toe geldende regels gewijzigd. Samenkomsten in de buitenruimte zijn onder restricties weer toegestaan. De KCWF heeft bij iedere gemeente waar wij gevestigd zijn een aanvraag en procedure ingediend. Wij hebben  goedkeuring ontvangen en kunnen weer starten met cursussen en trainingen, zolang we ons aan een strikt protocol houden.. De instructeurs nemen contact op met hun eigen cursisten over de aanvang en de procedure die gevolgd hoort te worden.

En omdat onze samenleving anders is geworden moeten we  aanpassingen doen. Het sportcomplex is alleen toegankelijk voor instructeurs en de deelnemers die de training volgen, er is een  veiligheidscoördinator aanwezig, herkenbaar aan een oranje hesje. De anderhalve-meter-regel zal nog een hele tijd gelden. Het veld betreden en verlaten gaat op een andere manier dan je gewend bent en je mag geen familieleden of vrienden meenemen naar de lessen. De lessen zijn iets korter en de groepsgrootte is kleiner. Cursisten zorgen zelf voor hun eigen materiaal. De KCWF mag niets uitlenen. Ook cursisten lenen onderling niets aan elkaar uit. Als je het veld betreedt houd je je aan de regels zoals die nog steeds gelden. Heb je als cursist voor of na de training vragen, stel deze via de mail of whatsapp  aan je trainer. Ga na de training direct naar huis. Volg de instructies m.b.t. de regels op van de instructeurs en/of kaderleden herkenbaar aan hun clubtenue. Bij het overtreden of het niet opvolgen en/of naleven van de nieuwe huisregels kun je, gezien de ernst van de COVID-19, worden uitgesloten van deelname aan de training zonder terugbetaling van het cursusgeld. We moeten de regels naleven zoals die nog steeds gelden en daarom is de kantine/ het clubgebouw nog gesloten. Je krijgt bericht van je instructeur over de aanvang van je les. Op de website zullen we ook mededelingen doen over de roosters, die kun je vinden bij de kring waar je traint.

Wij hopen je heel snel weer op het veld te ontmoeten, voor de volledigheid melden we de nu nog steeds geldende regels volgens het RIVM/NOC NSF.

.VOOR IEDEREEN GELDT:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 •  Blijf minimaal zeven dagen thuis, na de uitslag van de test, als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest);
 •  Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik meteen weggooit;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was je handen met water en zeep voor én na bezoek aan de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan tien  minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na afloop  naar huis.

 

Heb je dringende vragen over de opvoeding van je hond? Aarzel niet en voel je vrij om contact te zoeken  met je instructeur of de kring waar je traint. Het telefoonnummer staat vermeld bij de kring van je keuze.

ALV
De ALV die geagendeerd stond op 29 april, is verplaatst naar woensdag 14 oktober 2020. Aanvang 20.15 uur in de Dog Out in Heerhugowaard. De ALV is voor alle leden, je bent van harte welkom. Vanwege de Corona-maatregelen is het wel noodzakelijk dat je je aanmeldt, dat kan via: aanmeldenALV@kcwf.nl of via secretaris@kcwf.nl

GEANNULEERD
De JongeHondenDag & Veteranenshow  op 28 juni is GEANNULEERD dit geldt ook voor de  keuringen van de Ras- en stamboomloze honden.  Recent  is besloten dat in 2020 ook geen clubmatch wordt georganiseerd.

 

 

Archief