17-4-2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Op woensdag 17 april houdt de KCWF haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Dog Out in Heerhugowaard. Het bestuur nodigt haar leden uit om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is 20.15 uur. 

De notulen, jaarverslagen, begroting en de toelichtingen bij de diverse agendapunten worden vanaf 10  april 2018 onder Organisatie/Algemene Leden Vergadering/gepubliceerd. Leden die de stukken per post willen ontvangen, kunnen vanaf die datum contact opnemen met het secretariaat.

Archief