KCWF Schagen Contact

KCWF Contactpersoon Schagen:

Informatie Puppy- en G&G cursus 

Monique Zonneveld
e-mail: schagen@kcwf.nl
tel.  06 49633823

(aanmelden kan via de aanmeldingsformulieren


Geef je tijdig op voor de puppycursus (dit kan wanneer je weet dat er een pup in huis komt)

Ons clubhuis in Schagen:

'Vagebond'

Nes 24 B

1741 NH Schagen

Bij slecht weer gaan de trainingen door. Alleen bij onweer staan we niet op het veld. Neem bij twijfel of je training door gaat (o.a. bij onweer) contact op met je  instructeur!

Vrijwilligers gezocht:

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het onderhouden van het terrein, tuin, kantine en alles wat er bij hoort.

Heb je interesse, informeer dan bij een van onze instructeurs.