Algemene Leden Vergadering 2024

De KCWF is een vereniging.  Op 17 april 2024 hield de KCWF haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur zijn verantwoording af over de gang van zaken in het voorgaande jaar en vraagt het goedkeuring voor de begroting van het komende jaar. Ook vindt de benoeming van de bestuursleden plaats in de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden worden voor 3 jaar benoemd en kunnen  herbenoemd worden.

 

 

 

.