Algemene Leden Vergadering 2021

De KCWF is een vereniging. In april houdt de KCWF haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur zijn verantwoording af over de gang van zaken in het voorgaande jaar en vraagt het goedkeuring voor de begroting van het komende jaar. Ook vindt de benoeming van de bestuursleden plaats in de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden worden voor 3 jaar benoemd en kunnen  herbenoemd worden.


De notulen, jaarverslagen, begroting en de toelichtingen bij de diverse agendapunten worden op de website www.kcwf.nl/organisatie  gepubliceerd.

Leden die de stukken per post willen ontvangen, kunnen vanaf die datum contact opnemen met het secretariaat: secretaris@kcwf.nl

 
   

 

De benodigde stukken:

 

.