KCWF Bestuur

Het KCWF Bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt jaarlijks in april plaats.

Het KCWF Bestuur bestaat uit:

 Voorzitter   J. Moritz  voorzitter@kcwf.nl
 Secretaris  H.M. Hoogland-Jonk  secretaris@kcwf.nl
 Penningmeester  K. Koster  penningmeester@kcwf.nl
 Opleidingen  A. Hutten  opleidingen@kcwf.nl
 Kynologie  A.W. Kuijper  kynologie@kcwf.nl
 Evenementen  D. Osinga-Eikenboom  activiteiten@kcwf.nl
 Redactie en PR  M. Marsman  redactie@kcwf.nl

 

    Het bestuur wordt bijgestaan door de heer H. de Jong, dierenarts en veterinair adviseur.