KCWF Bestuur

Het KCWF Bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt jaarlijks in april plaats.

 

Het KCWF Bestuur bestaat uit:

 Voorzitter  J. Oudejans  voorzitter@kcwf.nl
 Vice-voorzitter  A. Ligtenstein  A.Ligtenstein@kcwf.nl
 Secretaris  H.M. Hoogland-Jonk  secretaris@kcwf.nl
 Penningmeester  R. van den Raadt  penningmeester@kcwf.nl
 Opleidingen  M. Straks  opleidingen@kcwf.nl
     
 Kynologie  D. Osinga-Eikenboom  kynologie@kcwf.nl
 Evenementen  D. Osinga-Eikenboom  activiteiten@kcwf.nl
 Beheer & Facilitair A. Ligtenstein  a.ligtenstein@kcwf.nl
 Redactie en PR  M. Marsman  redactie@kcwf.nl
  E. van Rooijen e.vanrooijen@kcwf.nl

 

    Het bestuur wordt bijgestaan door de heer H. de Jong, dierenarts en veterinair adviseur.