KCWF Bestuur

Het KCWF Bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt jaarlijks in april plaats.

 

Het KCWF Bestuur bestaat uit:

 Voorzitter  J. Oudejans  voorzitter@kcwf.nl
 Secretaris H.M. Hoogland-Jonk  secretaris@kcwf.nl
 Penningmeester S. Lijster  penningmeester@kcwf.nl
 Opleidingen M. Straks  opleidingen@kcwf.nl
 Kynologie D. Osinga-Eikenboom  kynologie@kcwf.nl
 Evenementen D. Osinga-Eikenboom  activiteiten@kcwf.nl
 Beheer & Facilitair E. van Rooijen e.vanrooijen@kcwf.nl