KCWF Statuten

De KCWF is een vereniging. In april houdt de KCWF haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur zijn verantwoording af over de gang van zaken in het voorgaande jaar en vraagt het goedkeuring voor de begroting van het komende jaar.

Ook vindt de benoeming van de bestuursleden plaats in de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden worden voor 3 jaar benoemd en kunnen  herbenoemd worden.

Zoals elke vereniging heeft ook de KCWF deze zaken vastgelegd in haar Statuten. 

De Statuten van 10 oktober 2023 vind je in de kolom rechts. 

Op de pagina Algemene Leden Vergadering zijn (zodra deze gereed zijn voor publicatie)  de notulen van  de Algemene Leden Vergadering te vinden. Wanneer de datum voor de Algemene Leden Vergadering  bekend is dan worden op diezelfde pagina  ook de agenda en de bijbehorende stukken gepubliceerd.